Dokumenty szkoły, Ogłoszenia

 

Dni wolne:

Dyrektor ustalił, rada rodziców i pedagogiczna zaopiniowały,  dni wolne w następujących terminach:
2 maja 2024 ( czwartek)
14,15,16 maja 2024 ( wolne dla klas I-VII). Klasa VIII pisze egzaminy, zerówka ma normalne zajęcia.
31 maja 2024 (piątek)

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Nowa platforma edukacyjna "moodle".

Uwaga, edukacja zdalna odbywa się za pośrednictwem strony:

 

 

 


Adres poczty elektronicznej dyrektora szkoły:

w.plata@pakoslaw.vdl.pl

 

Skrzynka poczty elektronicznej szkoły.