Dokumenty szkoły, Ogłoszenia

Witamy na naszej stronie internetowej

superkoderzy

Pod taką nazwą kryje się program Fundacji Orange, który ma zachęcać dzieci do nauki programowania w szkołach.

Z radością informujemy, że wniosek naszej szkoły (opracowany przez nauczycielkę informatyki p. Dorotę Paczyńską) zyskał uznanie grantodawcy. Szkoła otrzyma grant w wysokości 2500zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do nauki programowania (roboty, platformy mikrokontrolerów). Sam projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2018/19 i obejmie wybraną grupę uczniów z klas IV-VIII. Więcej o projekcie można poczytać tu.

 

 

 

 

 

  

OGŁOSZENIE

 

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/18

Działając na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 roku

w sprawie organizacji roku szkolnego ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych w następujących terminach:

22 grudnia 2017 (piątek)

30 kwietnia 2018 (poniedziałek)

2 maja 2018 (środa)

4 maja 2018 (piątek)

1 czerwca 2018 (piątek)

Jednocześnie informuję, że w tych dniach w szkole będą zorganizowane zajęcia wychowawczo opiekuńcze.

Ferie zimowe przypadną w dniach 15-28 stycznia 2018. Koniec roku szkolnego 2017/18 przypadnie 22 czerwca 2018 (piątek).


Witold Plata-dyrektor szkoły

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Innowacja w szkole.

Od września 2017r. w naszej szkole będzie nadal realizowana innowacja pedagogiczna pod nazwą "E-learning w szkole podstawowej" Całość działań związanych z projektem wykonamy przy pomocy internetu i platformy edukacyjnej moodle znajdującej się pod adresem pakoslaw.vdl.pl/http/ Zakładamy, że w wyniku projektu nasi uczniowie poprawią swoje wyniki z egzaminów zewnętrznych oraz lepiej będą potrafili korzystać z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Innowacja została wpisana do rejestru Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Projekt jest realizowany po raz drugi, dostoswany do nowego ustroju szkolnego (pierwszy realizowaliśmy w latach 2014-2017).