Dokumenty szkoły, Ogłoszenia


 

Witamy na naszej stronie internetowej

Ogłoszenie o dodatkowwych dniach wolnych.

Zarówno Rada Rodziców jak i Rada Pedagogiczna wyraziły pozytywną opinię o terminach dodatkowych dni wolnych ustalonych przez dyrektora szkoły. W roku szkolnym 2019/20 ustalam dodatkowe dni wolne w następujacych terminach:

  1. 2 stycznia 2020 (czwartek)
  2. 3 stycznia 2020 (piątek)
  3. 21 kwietnia 2020 (wtorek) wolne dla klas I-VII, klasa ósma pisze egzamin z j.polskiego
  4. 22 kwietnia 2020 (środa) wolne dla klas I-VII, klasa ósma pisze egzamin z matematyki
  5. 23 kwietnia 2020 (czwartek) wolne dla klas I-VII, klas ósma pisze egzamin z języka obcego
  6. 12 czerwca 2020 (piatek-wolne po święcie Bożeg Ciała)


Wrzesień to miesiąc pamięci o ofiarach II wojny światowej. W poniedziałek 09.09.2019r. miały miejsce obchody 80 rocznicy bitwy pod Iłżą. O godz. 11.00 przy pomniku w Piłatce została odprawiona polowa Msza św. w intencji Tych, którzy przelali krew za naszą wolność.

W uroczystościach udział wzięli posłowie i senatorowie RP związani z ziemią radomską, przedstawiciele lokalnych władz na czele z p. burmistrzem Przemysławem Burkiem, delegacje instytucji i zakładów pracy, dyrektorzy, uczniowie okolicznych szkół oraz mieszkańcy Iłży i okolic.

Naszą szkołę reprezentowali: p. dyrektor Witold Plata i uczniowie klasy szóstej: Oliwia Cieciora, Amelia Rutkowska, Oskar Tusiński.

Po odprawionej Eucharystii nastąpiło złożenie kwiatów w hołdzie wszystkim poległym.


 

 
 

 

 

 


 

 

Innowacja w szkole.

Od września 2017r. w naszej szkole będzie nadal realizowana innowacja pedagogiczna pod nazwą "E-learning w szkole podstawowej" Całość działań związanych z projektem wykonamy przy pomocy internetu i platformy edukacyjnej moodle znajdującej się pod adresem pakoslaw.vdl.pl/http/ Zakładamy, że w wyniku projektu nasi uczniowie poprawią swoje wyniki z egzaminów zewnętrznych oraz lepiej będą potrafili korzystać z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Innowacja została wpisana do rejestru Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Projekt jest realizowany po raz drugi, dostoswany do nowego ustroju szkolnego (pierwszy realizowaliśmy w latach 2014-2017).