Dokumenty szkoły, Ogłoszenia

 


 

 

 

 

Bibioteka cyfrowa-lektury szkolne

link

 

 

Nowa platforma edukacyjna "moodle".

Uwaga, edukacja zdalna odbywa się za pośrednictwem strony:

 

 

 


W razie problemów proszę pisać listy elektroniczne:

w.plata@pakoslaw.vdl.pl

 

"Stara" platforma z końcem ferii przestanie działać-nie będziecie mogli się do niej logować.

 

 

Informacja o ocenach śródrocznych.

Informacje takie nauczyciele przekazują uczniom w dniach 14-18 grudnia. Jest to informacja ustna przekazywana na zajęciach, uczeń pamięta taką informację ok 30 sekund. W razie wątpliwości proszę, niech rodzice konsultują mejlowo z nauczycielami, lista adresów jest na stronie szkoły.

Jeżeli utrzymane zostaną obecne decyzje to zdalne nauczanie zakończy się 3 stycznia, od 4 stycznia uczniowie mają ferie. Od 18 stycznia powinno zostać wznowione nauczanie stacjonarne. Koniec pierwszego semestru nastąpi 29 stycznia 2021.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Od poniedziałku 9 listopada nauczanie zdalne rozpoczynamy także w klasach I-III, proszę śledzić komunikaty medialne-możliwe są dalsze zmiany.

Edukacja w klasach I-III może powodować trudności dla dzieci ( proszę rodziców o pomoc dla pociech). Zdajemy sobie sprawę, że dla uczniów klasy pierwszej samo zalogowanie będzie trudnością ( problem posługiwania się klawiaturą). Przynajmniej w początkach przyszłego tygodnia, nauczyciele edukację zdalną będą prowadzić ze szkoły- będzie zatem możliwość by rodzic kosultował ewentualne trudności ( najlepiej telefonicznie) 48 616 2226.

Na chwilę pisania tego ogłoszenia ( 5 listopada, godz. 11) planujemy normalną pracę oddziału przedszkolnego oraz biblioteki szkolnej. Godziny pracy biblioteki dzieci otrzymają na skrzynki elektroniczne.

Istnieje możliwość wsparcia sprzętowego- mogę wypożyczyć tablety uczniom, którzy mają problem ze sprzętem.

Niestety praca na platformie "moodle" z wykorzystaniem tabletu jest mało wygodna.


 

Od poniedziałku (26 października) klasy IV -VIII naszej szkoły przechodzą na nauczanie zdalne.Lekcje będą prowadzone za pośrednictwem platformy (moodle) i zainstalowanych dodatków.Uczniowie logują się kolejno na swoje kursy tak jak mają lekcje w danym dniu- brak logowania skutkuje nieobecnością. Uczniowie maja obowiązek niezwłocznie powiadomić nauczyciela bądź dyrektora o problemach technicznych. Uwaga-nie używamy kamer-logując sie na kurs akceptujecie tylko dostęp do mikrofonu-oznacza to, że będziecie się słyszeć wzajemnie. Obraz z kamery udostępni nauczyciel- będziecie mogli oglądać jego notatki i tablicę.

 

Dorośli (rodzice, opiekunowie) do szkoły wchodzą tylko w maseczkach.


Po wejściu do budynku szkoły prosimy o zdezynfekowanie rąk udostępnionym płynem oraz zachowanie dystansu społecznego.


W załączniku  na dole adresy poczty elektronicznej nauczycieli.

Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2019 jest dostępne na stronie BIP ZEASz


Skrzynka poczty elektronicznej szkoły.

 

adres poczty elektronicznej dyrektora: w.plata@pakoslaw.vdl.pl