Dokumenty szkoły, Ogłoszenia

Witamy na naszej stronie internetowej


 

OGŁOSZENIE


Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej ustala dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/19 w następujących terminach:

1. 2 listopada 2018 (piatek)

2. 15,16,17 kwietnia 2019 ( Odpowiednio poniedziałek, wtorek, środa. W te dni klasa ósma pisze egzamin, wolne jest dla klas I-VII, zerówka normalnie przychodzi na zajęcia)

3. 29 kwietnia 2019 (poniedziałek)

4. 30 kwietnia 2019 (wtorek)

5.  2 maja 2019 (czwartek) 

Innowacja w szkole.

Od września 2017r. w naszej szkole będzie nadal realizowana innowacja pedagogiczna pod nazwą "E-learning w szkole podstawowej" Całość działań związanych z projektem wykonamy przy pomocy internetu i platformy edukacyjnej moodle znajdującej się pod adresem pakoslaw.vdl.pl/http/ Zakładamy, że w wyniku projektu nasi uczniowie poprawią swoje wyniki z egzaminów zewnętrznych oraz lepiej będą potrafili korzystać z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Innowacja została wpisana do rejestru Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Projekt jest realizowany po raz drugi, dostoswany do nowego ustroju szkolnego (pierwszy realizowaliśmy w latach 2014-2017).