Dla Rodziców

 

Spotkanie z rodzicami

W dniu 21 września 2016r. w PSP w Pakosławiu odbyły się wybory do Rady Rodziców.

Przewodniczącymi klasowych rad rodziców wybrani zostali

  1. oddział przedszkolny:Więcaszek Joanna
  2. klasa pierwsza:         Piasek Małgorzata
  3. klasa druga:             Życińska Krystyna
  4. klasa trzecia:            Szymczyk Marzena
  5. klasa czwarta:           Drab Anna
  6. klasa piąta:              Jabłoński Łukasz
  7. klasa szósta:            Kuc Agnieszka

 

 

Rada Rodziców

W dniu 21 września 2016r. zebrała się Rada Rodziców i dokonała wyboru zarządu.

Przewodniczący -Łukasz Jabłoński

Zastępca -Anna Drab

Skarbnik-Małgorzata Piasek