Dla Rodziców

 

Terminy spotkań wychowaców z rodzicami, styczeń 2019

klasy 0,I,II,III 23 stycznia (środa) godz 17 -najpierw spotkanie z p.psycholog a później spotkania z wychowawcami

klasa czwarta 21-01(poniedziałek) godzina 16,30

klasa piata(czwartek) 24-01 godz 17

klasa szóst 23-01 (środa) godz 16

klasa siódma 23-01(środa) godzina 16,30 (z dyrektorem bo wychowawca przebywa na zwolnieniu lek)

klasa ósma 23-01(środa) godz 16,30

 

 

Spotkanie z rodzicami

W dniu 27 września 2018r. w SP w Pakosławiu odbyły się wybory do Rady Rodziców.

Przewodniczącymi klasowych rad rodziców wybrani zostali

  1. oddział przedszkolny: Irmina Barszcz
  2. klasa pierwsza:         Anna Suwalska
  3. klasa druga:             Joanna Więcaszek
  4. klasa trzecia:            Małgorzata Piasek
  5. klasa czwarta:           Monika Chudyba
  6. klasa piąta:              Marzena Szymczyk
  7. klasa szósta:            Iwona Ogorzałek
  8. klasa siódma:           Łukasz Jabłoński
  9. klasa ósma:              Agnieszka Kuc

 

 

Rada Rodziców

W dniu 27 września 2018r. zebrała się Rada Rodziców i dokonała wyboru zarządu.

Przewodniczący -Łukasz Jabłoński

Zastępca -Iwona Ogorzałek

Skarbnik-Małgorzata Piasek

 

Ustalona przez Radę Rodziców składaka na fundusz rady wynosi (w roku szkolnym 2018/19) 35 zł.