Dla Rodziców

 

 

Spotkanie z rodzicami

W dniu 27 września 2018r. w SP w Pakosławiu odbyły się wybory do Rady Rodziców.

Przewodniczącymi klasowych rad rodziców wybrani zostali

  1. oddział przedszkolny: Irmina Barszcz
  2. klasa pierwsza:         Anna Suwalska
  3. klasa druga:             Joanna Więcaszek
  4. klasa trzecia:            Małgorzata Piasek
  5. klasa czwarta:           Monika Chudyba
  6. klasa piąta:              Marzena Szymczyk
  7. klasa szósta:            Iwona Ogorzałek
  8. klasa siódma:           Łukasz Jabłoński
  9. klasa ósma:              Agnieszka Kuc

 

 

Rada Rodziców

W dniu 27 września 2018r. zebrała się Rada Rodziców i dokonała wyboru zarządu.

Przewodniczący -Łukasz Jabłoński

Zastępca -Iwona Ogorzałek

Skarbnik-Małgorzata Piasek

 

Ustalona przez Radę Rodziców składaka na fundusz rady wynosi (w roku szkolnym 2018/19) 35 zł.