Dla Rodziców

Dodatkowe dni wolne ustalone przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/21

Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalam dodatkowe dni wolne w następujacych terminach:

 1. 14 października 2020r. (środa)
 2. 25 maja    2021r. ( wtorek)
 3. 26 maja    2021r (środa)
 4. 27 maja    2021  (czwartek)
 5. 4 czerwca   2021 (piątek)

Wspomniane terminy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców.

W dniach 25,26,27 maja odbędzie się egzamin klasy ósmej. W te dni do szkoły przychodzą uczniowie klasy ósmej  oraz dzieci z oddziału przedszkolnego ( pozostali uczniowie klas I-VII mają wolne).

 


Wybory do Rady Rodziców

W dniu 23-09-2020r. odbyły się wybory do szkolnej rady rodziców.

W skład Szkolnej Rady Rodziców wchodzą:

 1. Przedstawiciel klasy VIII - Iwona Ogorzałek
 2. Przedstawiciel klasy VII - Marzena Szymczyk
 3. Przedstawiciel klasy VI - Monika Chudyba (zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców)
 4. Przedstawiciel klasy V - Agnieszka Wojtas
 5. Przedstawiciel klasy IV - Małgorzata Szwedo
 6. Przedstawiciel klasy III - Anna Suwalska
 7. Przedstawiciel klasy II - Małgorzata Piasek (skarbnik Rady Rodziców)
 8. Przedstawiciel klasy I - Agnieszka Kuc ( Przewodniczący Rady Rodziców)
 9. Przedstawiciel klasy 0 - Marta Jabłońska



 10. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz uczniowie składają serdeczne podziękowania
  Panu Łukaszowi Jabłońskiemu
  Przewodniczącemu Rady Rodziców

  za wieloletnie zaangażowanie, trud i serce włożone w pracę na rzecz naszej szkoły.