Dla Rodziców

 

Spotkanie z rodzicami

W dniu 27 września 2017r. w SP w Pakosławiu odbyły się wybory do Rady Rodziców.

Przewodniczącymi klasowych rad rodziców wybrani zostali

  1. oddział przedszkolny:Anna Suwalska
  2. klasa pierwsza:         Joanna Więcaszek
  3. klasa druga:             Małgorzata Piasek
  4. klasa trzecia:            Monika Chudyba
  5. klasa czwarta:           Marzena Szymczyk
  6. klasa piąta:              Iwona Ogorzałek
  7. klasa szósta:            Łukasz Jabłoński
  8. klasa siódma:           Agnieszka Kuc

 

 

Rada Rodziców

W dniu 27 września 2017r. zebrała się Rada Rodziców i dokonała wyboru zarządu.

Przewodniczący -Łukasz Jabłoński

Zastępca -Iwona Ogorzałek

Skarbnik-Małgorzata Piasek